Presentation

Min katt Love reflekterar

Vinkla nytt – Vinkla annorlunda – Vinkla från olika håll – eller vinkla inte  alls – bara lev!

Ja, livet kan ses och upplevas från så många olika håll. Och om man tror sig ha sett den enda sanningen, så är den ofta fel eller i alla fall inte det hela. Ett långt liv gör en medveten om det. För själva livet ger en sina smällar, som skapar nya synvinklar och tumlar om.

Danny Saucedo sade i en intervju angående att han inte vann Melodifestivalen, som han hade gett hela sin ära och lidelse för att vinna. Men han vann inte! Och blev så knäckt. Men då började en bearbetning som förde honom ner på jorden, som gav honom insikten att detta att vinna och att stå på toppen är inte livets finaste mening, utan att hitta sig själv. I eftertankens kloka spegel tackar han för den förlusten, den gav honom så värdefulla insikter som han aldrig hade fått annars.

Och så är väl livet ofta. Då och då dimper man ner från sina höga hästar, ett efter ett skalas uppbyggda lager av. Och någonstans därinne hittar man för varje duns en ny sida av sitt inre, och lär sig förstå både mer av sig själv och andra och av den värld vi lever i.

Att se på saker och ting från olika vinklar, det brukar alltid gynna helhetsbilden och förståelsen av både sig själv och världen. ”Kärringen mot strömmen” signerade en gång Barbro Alving sina kåserier. Det var länge sedan. Och det var andra strömningar då. Men lite av det vill jag att Synvikla ska vara. Några ord på vägen. En glimt av att se på ett annat sätt än den gängse strömmen. Och en kärring mot strömmen har jag väl på många sätt redan tidigare varit, utan att någon gång egentligen vilja det. Det blir bara så, när man inte vandrar på den breda åsiktsgatan som de flesta går på.

Brita Sylvan synvinklar

I min blogg har jag tänkt ta upp ämnen i tiden och tankar som kommer upp. Välkommen hit! Var gärna med och synvinkla! 

Mail: info@britasylvan.se

RedigeraStartsidan